Gå til innholdet

Fordeling av inntekter

fordeling
Vårt inntrykk er at penger kanskje ikke er den viktigste motivasjonsfaktorern for en idehaver. Likevel er det naturlig at du og ditt fagmiljø får den rettmessige andel av en økonomisk oppside. Nettoinntekter fra lisensavtaler deles likt mellom deg som idehaver, ditt fagmiljø og TTO.

I de tilfeller hvor vi etablerer et aksjeselskap sammen, vil den økonomiske gevinsten være knyttet til realisasjon av eierandeler i selskapet.

Jeg har en idé jeg vil sende inn.

Jeg vil vite hvordan dette fungerer dersom jeg er student.

Jeg vil gjerne se eksempler på tidligere prosjekter.

Jeg sitter fortsatt med en del spørsmål og vil vite mer.
Oppdatert