Gå til innholdet

Bedriftsetablering (spin-off)

spin-off
Hvis vi velger å etablere et nytt selskap, så vil vi gjøre det sammen med deg. Du trenger nødvendigvis ikke å bli selskapets daglig leder, men din rolle vil uansett være sentral som f eks med en styreposisjon. Dette finner vi ut av.


Til nå har vi etablert over 40 nye selskaper hvor TTOs oppgaver blant annet har vært:

  • Generere nødvendige stiftelsedokumenter for det nye selskapet

  • Sette sammen selskapets styre og daglig ledelse

  • Skaffe nødvendig finansering i alle faser

  • Beskytte selskapsnavn, logo, domenenavn o.l.

  • Utvikle en fullverdig forretningsplan

  • Videreutvikling av din ide i det nye selskapet

  • Utarbeide aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler med f.eks NTNU

  • Utarbeide eventuelle opsjonsordninger for nøkkelpersoner  

Se eksempler på bedriftsetableringer vi har gjort her.


Forhandle frem lisensavtale >>

Oppdatert