Gå til innholdet
1
NTNU Technology Transfer (TTO) jobber for at gode ideer og nye oppdagelser fra NTNU og Helse Midt-Norge skal bli til produkter og tjenester som samfunnet kan dra nytte av. Er du ansatt ved en av disse to institusjonene kan du komme til oss for å få hjelp til å videreutvikle og realisere ideen din.


2
Første kontakt med oss er ofte et møte med en eller flere av våre prosjektledere, der du forklarer hva ideen din går ut på. Alt du forteller er 100% konfidensielt. Når vi har forstått ideen din, setter vi igang undersøkelser som redegjør for ideens potensiale. Dersom vi ser at kriterier er oppfylt og potensialet er tilstede, setter vi igang arbeidet med å tilføre ideen det den trenger for å nå markedet.


Vi vurderer ideer ut ifra disse kriteriene


2_1Vi gjennomfører undersøkelser for å finne ut av om det allerede finnes lignende produkter eller tjenester og evt. patenter på markedet.


2_3
Er det bare du som ser behovet for ideen, eller er det noe flere vil ha? Den eneste måten å finne ut av det på er å spørre. TTO utfører markedsundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt for å finne ut av det.

3
For at vi skal kunne gjøre jobben vår er det ekstremt viktig at du som idéhaver er motivert. Du må være en ordentlig ildsjel. Hvis du ikke har tid eller ønske om å være denne ildsjelen, må vi finne en annen som kan ta den rollen.

4
Det er viktig at man ikke blir sittende alene og arbeide med ideen sin, men at man har flere å spille på lag med. Noen ganger er teamet klart når vi får høre om en idé, men dette kan også komme på plass etter hvert.

5
Det blir mye lettere for deg å lykkes hvis kolleger og ledere støtter deg. Forankring er noe man må jobbe med under hele prosjektet.


6
Når vi har sett på alle suksessfaktorene: behov, idé, ildsjel, team og forankring, har vi fått et klarerebilde av ideens potensial.


Tiltak som hjelper ideer fram


7
Progresjon i prosjektet er viktig. Noen ganger kan det haste med å få ideen videreutviklet. Da kan vi frikjøpe deg fullt eller delvis fra stillingen din slik at du får tid til å arbeide med prosjektet.


8
Veien fra idé til ferdig produkt er langt fra gratis. Forskningsrådet og NTNUDiscovery har midler som vi har spesiell tilgang til å søke på. Frem til i dag har vi skaffet over 630 millioner kroner til prosjektene våre.


9
Det er viktig å finne ut om ideen virker.Det gjør vi ofte ved å lage en tidligversjon, - en prototype. Et alternativ er å teste ideen i samarbeid med partnere i næringslivet.


10
Noen ganger kan ideen beskyttes med patent. For andre ideer kan designbeskyttelse være mer aktuelt. Vi har egne patenteksperter som har lang erfaring i å skrive patentsøknader.
* Å søke om patentbeskyttelse er ikke noe hinder for publisering, men det er viktig å søke om patent først.


11
Det ene alternativet for å nå markedet med ideen din er å leie ut bruksretten gjennom en lisensavtale. Da er det typisk et firma som gjør det meste av jobben videre, og du og teamet får betalt en rettferdig andel av den økonomiske gevinsten.


spin-off

Det andre alternativet for å nå markedet er å starte et firma (spin-off). Som idehaver kan du velge å jobbe i firmaet, eller du kan fortsette i den jobben du har i dag. Vi er med og støtter deg hele veien så lenge det er behov for det.


Jeg har en idé jeg vil sende inn nå.

Jeg vil gjerne se eksempler på tidligere prosjekter.

Jeg sitter fortsatt med en del spørsmål og vil vite mer.

Oppdatert