Gå til innholdet

Fremmedkapital

fremmedkapital
NTNU Technology Transfer AS fokuserer på resultat i form av kommersialiseringer. Men ingen kommersialisering i seg selv ved fødsel er en garanti for suksess. Hver kommersialisering er mer å betrakte som et lodd med en ukjent sjanse for suksess. En måte å vurdere hvor attraktive våre kommersialiseringer er for 3. part, er å se hvor mye ekstern privat og offentlig kapital som kommersialisering i form av selskapsetablering tiltrekker seg. Siden oppstart i 2004 og fram til 2015 er totalt 811 millioner kroner tilført våre selskapsetableringer. 75% av midlene er fra private aktører. Det er nesten 5 ganger mer enn totale offentlige midler NTNU Technology Transfer AS har fått fra Norges Forskningsråd i offentlige prosjektmidler.
Oppdatert