Gå til innholdet

Kommersialiseringsresultater

resultater

Vi tror grunnleggende at gjennom kommersialisering kan vi sikre anvendelse og spredning av ny teknologi på en måte som kan komme samfunnet til gode. Derfor er vårt overordnede mål for all aktivitet i NTNU Technology Transfer AS å gjennomføre flest mulige vellykkede kommersialiseringer. En vellykket kommersialisering målt i penger kan også gi noe verdier tilbake til institusjonen som igjen kan reinvesteres i ny forskning.

Kommersialisering definerer vi som selskapsetableringer, teknologi-salg eller teknologilisenser.

For å lykkes med en kommersialisering er den viktigste innsatsfaktoren, i tillegg til tid, kompetanse og kapital, ideér. Ideér kan være en tanke, ”know-how”, konkret teknologi eller en forretningsmodell. De kan være delvis realisert i form av en prototype eller kun eksistere i hodet på en person. Felles er at de representerer en potensiell kommersialiseringsmulighet.

 

Der det er mulig, for å øke attraksjonen, beskytter NTNU Technology Transfer AS de ideene med størst potensial gjennom patentsøknader og patentering. NTNU Technology Transfer AS har bred kompetanse knyttet til teknologirettigheter. 
 

Antall kommersialiseringer sammen med antall ideer og patentsøknader er vanlig måleparameter for kommersialiserings-aktører (KA).


 

 

Norgesmester Fremmedkapital 
Oppdatert