Gå til innholdet

Om Helse Midt-Norge

helsemidt
NTNU Technology Transfer er kommersialiseringsenheten til Helse Midt-Norge RHF med virkning fra januar 2012. Dette innebærer at vi har hovedansvaret for å kommersialisere all teknologi med utspring fra Helse Midt-Norge RHF.

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for sykehus og  spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene. Helseregionen har ca. 15.000 ansatte. Spesialisthelsetjenesten omfatter de offentlige sykehusene, institusjonene i psykiatrien, ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og institusjoner i rusomsorgen.

Helse Midt-Norge tilbyr pasientbehandling ved seks helseforetak:

  • St.Olavs Hospital HF

  • Helse Møre og Romsdal HF

  • Helse Nord-Trøndelag HF

  • Rusbehandling Midt-Norge HF

  • Sykehusapotekene i Midt-Norge HR

  • Ambulanseforetaket HF

I tillegg driver de  Ambulanse Midt-Norge, Helsebygg og Hemit.
helse-midt.no
Oppdatert