Gå til innholdet

Om oss

banner

NTNU Technology Transfer AS (TTO) jobber med å skape verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge. Målet er at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.


Vi kartlegger ideers potensiale og tilfører de ingrediensene som skal til for at de kan realiseres. NTNU Technology Transfer jobber aktivt med å skaffe finansiering, sørge for relevant patentbeskyttelse, utvikle ideer (ofte ved hjelp av prototyping), gjennomføre markedsanalyser, etablere nye selskaper og forhandle lisensavtaler.

Uansett om grunnlaget vi får presentert er på skissestadiet eller om det er resultater av mange års forskning tar vi en grundig  vurdering av potensialet for kommersialisering. Ser vi et potensiale, setter vi inn de ressursene som behøves og setter igang prosessen. Målet er å forhandle frem en lisensavtale eller etablere et selskap. Vi er til stede og støtter prosjektet ditt hele veien. I mange tilfeller er vi også med langt over målstreken, om det er behov for det.
Relevante linker
ntnu.nohelse-midt.no
Oppdatert